Manuel Castells
Manuel CastellsProducción científica

Artículos

Informationsnäten: samhällets ryggrad - skiss till en undersökande teori om nätverkssamhället

CASTELLS, Manuel. "Informationsnäten: samhällets ryggrad - skiss till en undersökande teori om nätverkssamhället". Ord&Bild, No. 6, 2000, p. 113-126. ()

CASTELLS, Manuel; KISELYOVA, Emma. Russian Federalism and Siberian Regionalism, 1990-2000

CASTELLS, Manuel; KISELYOVA, Emma. "Russian Federalism and Siberian Regionalism, 1990-2000". City, Vol. 4, No. 2, pp. 175-198. (en)

Un capitalisme conquérant.

CASTELLS, Manuel. "Un capitalisme conquérant". Politis, N. 573, 4 novembre 1999. (fr)

The Reconstruction of Social Meaning in the Space of Flows.

CASTELLS, Manuel. "The Reconstruction of Social Meaning in the Space of Flows". Futura, Vol. 18, No. 3, 1999, pp. 83-85. (en)