Manuel Castells
Manuel CastellsProducción científica

Reseñas


Castells ataca de nuevo

Castells ataca de nuevo. El Tiempo, noviembre 2001. (es)

Manuel Castells L’era de la informació: economia, societat i cultura: la societat xarxa

MEDUSHEVSKIY, A. [Manuel Castells La era de la información: economía, sociedad y cultura: la sociedad red]. Voprosy Ekonomiki, 3 marzo de 2001. (ca)

La galaxia Internet

“La galaxia Internet". El Correo Gallego, 21 octubre 2001. (es)

Notre monde

GUÉRIN, Michel. "Notre monde". La pensée de midi, N. 5/6, octobre 2001. (fr)

La sociedad de la información: La Galaxia internet

MARTIN MAYORGA, Daniel. "La sociedad de la información: La Galaxia internet". ABC, 29 diciembre 2001, pp. 13-14. (es)

ietoyhteiskunnasta on tullut Suomen uusi identiteetti: Sitra julkaisi kirjan Suomen uudesta tietoyhteiskuntamallista

"Tietoyhteiskunnasta on tullut Suomen uusi identiteetti: Sitra julkaisi kirjan Suomen uudesta tietoyhteiskuntamallista". Verkkouutiset, 26.09.2001. ()

Tietoyhteiskuntaan on monta tietä : Manuel Castells, Pekka Himanen, Suomen tietoyhteis-kuntamalli [...]

RAIVIO, Kari. "Tietoyhteiskuntaan on monta tietä : Manuel Castells, Pekka Himanen, Suomen tietoyhteis-kuntamalli [...]". dialogi, No. 6, 2001. ()

Manuel Castells - Informationsåldern: Hisnande intellektuell resa

Manuel Castells - Informationsåldern: Hisnande intellektuell resa. Daidalos, Sept. 2000, p. 17. (sv)

Den spansk-amerikanske sociologen Manuel Castells stora studie Informationsaldern har väckt uppmärksamhet världen över

LÖFGREN, Mikael. 'Den spansk-amerikanske sociologen Manuel Castells stora studie Informationsaldern har väckt uppmärksamhet världen över'. Daidalos, Maj 2000, pp. 6-7 . (de)