Manuel Castells
Manuel CastellsProducción científica

La Era de la Información


The information age: economy, society and culture. Vol. I, II, and III

"The information age: economy, society and culture. Vol. I, II, and III". Journal of Planning Education and Research, 12th December 2000, pp. 211-213. (en)

Manuel Castells - Informationsåldern: Hisnande intellektuell resa

Manuel Castells - Informationsåldern: Hisnande intellektuell resa. Daidalos, Sept. 2000, p. 17. (sv)

Den spansk-amerikanske sociologen Manuel Castells stora studie Informationsaldern har väckt uppmärksamhet världen över

LÖFGREN, Mikael. 'Den spansk-amerikanske sociologen Manuel Castells stora studie Informationsaldern har väckt uppmärksamhet världen över'. Daidalos, Maj 2000, pp. 6-7 . (de)

New economy

RAMPINI, Federico. "New economy". La Rivista dei Libri, maggio 2000, p. 17. (en)

Digital Commerce

CARUSO, Denise. "Digital Commerce". New York Times, 3rd January 2000, p. C4. (en)

Manuel Castells. La société en réseaux. L'ère de l'information

"Manuel Castells. La société en réseaux. L'ère de l'information". Flux, N. 39/40, janvier-juin 2000, pp. 114-115. (fr)

Deciphering Information Technologies. Modern Societies as Networks (Manuel Castells. The Information Age. A critical assessment)

STEHR, Niko. "Deciphering Information Technologies. Modern Societies as Networks (Manuel Castells. The Information Age. A critical assessment)". European Journal of Social Theory, Vol. 3, No. 1, 2000, pp. 83-94. (en)