Manuel Castells
Manuel CastellsScientific work

Work


Att bygga en europeisk identitet: ett instrumentellt Europa är en bräcklig konstruktion

CASTELLS, Manuel. "Att bygga en europeisk identitet: ett instrumentellt Europa är en bräcklig konstruktion". Ord&Bild, No. 6, 2000, p. 14-19. (sv)

Informationsnäten: samhällets ryggrad - skiss till en undersökande teori om nätverkssamhället

CASTELLS, Manuel. "Informationsnäten: samhällets ryggrad - skiss till en undersökande teori om nätverkssamhället". Ord&Bild, No. 6, 2000, p. 113-126. (sv)

CASTELLS, Manuel; KISELYOVA, Emma. Russian Federalism and Siberian Regionalism, 1990-2000

CASTELLS, Manuel; KISELYOVA, Emma. "Russian Federalism and Siberian Regionalism, 1990-2000". City, Vol. 4, No. 2, pp. 175-198. (en)

Un capitalisme conquérant.

CASTELLS, Manuel. "Un capitalisme conquérant". Politis, N. 573, 4 novembre 1999. (fr)