Manuel Castells
Manuel CastellsProducció científica

Autor únic

The Information Age. Economy, Society and Culture

CASTELLS, Manuel. The Information Age. Economy, Society and Culture. Oxford; Malden, MA: Blackwell, 1a edició 1996-1998, 2 edició 2000-2004. (en)
Volums
CASTELLS, Manuel. Vol. III: End of Millenium. Oxford; Malden, MA: Blackwell, 1a ed. 1998, 2a ed. 2000.(en)
CASTELLS, Manuel. Vol. II: The Power of Identity. Oxford; Malden, MA: Blackwell, 1a ed. 1997, 2a ed. 2004.(en)
CASTELLS, Manuel. Vol. I: The Rise of the Network Society. Oxford; Malden, MA: Blackwell, 1a ed. 1996, 2a ed. 2000.(en)

Informationsäldern: ekonomi, samhälle och kultur (SV)

CASTELLS, Manuel. Informationsäldern: ekonomi, samhälle och kultur. Göteborg: Daidalos, 1998-2003. (sv)
Volums
CASTELLS, Manuel. Band I: Nätverskssamhällets framväxt. Göteborg: Daidalos, 1998.(sv)
CASTELLS, Manuel. Band II: Identitetens makt. Göteborg: Daidalos, 1998.(sv)
CASTELLS, Manuel. Band III: Millenniets slut. Göteborg: Daidalos, 1998.(sv)

La era de la información: economía, sociedad y cultura

CASTELLS, Manuel. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza, 1a edició 1997-1998, 1a edició 2000-2003, 2a edició 2005-2006. (es)
Volums
CASTELLS, Manuel. Vol. III: Fin de milenio. Madrid: Alianza, 1a ed. 1998, 2a ed. 2001, 3a ed. 2006.(es)
CASTELLS, Manuel. Vol. II: El poder de la identidad. Madrid: Alianza, 1a ed. 1998, 2a ed. 2003, 3a ed. 2006.(es)
CASTELLS, Manuel. Vol. I: La sociedad red. Madrid: Alianza, 1a ed. 1997, 2a ed. 2000, 3a ed. 2005.(es)

La era de la información: economía, sociedad y cultura (ES-MX)

CASTELLS, Manuel.  La era de la información: economía, sociedad y cultura. México: Siglo Veintiuno, 1999.  (es)
Volums
CASTELLS, Manuel. Vol. III: Fin de milenio. México: Siglo XXI, 1999.(es)
CASTELLS, Manuel. Vol. II: El poder de la identidad. México: Siglo Veintiuno, 1999.(es)
CASTELLS, Manuel. Vol. I: La sociedad red. México: Siglo Veintiuno, 1999.(es)

L'ère de l'information (FR)

CASTELLS, Manuel. L'Ère de l'information. Paris: Fayard, 1998-1999. (fr)
Volums
CASTELLS, Manuel. Vol. III: Fin de millénaire. Paris: Fayard, 1999.(fr)
CASTELLS, Manuel. Vol. II: Le pouvoir de l'identité. Paris: Fayard, 1999.(fr)
CASTELLS, Manuel. Vol. I: La société en réseaux. Paris: Fayard, 1998.(fr)

Informationsäldern: ekonomi, samhälle och kultur (SV)

CASTELLS, Manuel. Informationsäldern: ekonomi, samhälle och kultur. Göteborg: Daidalos, 1998-2003. (sv)
Volums
CASTELLS, Manuel. Band I: Nätverskssamhällets framväxt. Göteborg: Daidalos, 1998.(sv)
CASTELLS, Manuel. Band II: Identitetens makt. Göteborg: Daidalos, 1998.(sv)
CASTELLS, Manuel. Band III: Millenniets slut. Göteborg: Daidalos, 1998.(sv)

[The Information Age] [xinès amb caracters complexos] (ZH)

CASTELLS, Manuel. [The Information Age] [xinès amb caràcters complexos]. Taipei (Taiwan): Tonsan Publications, 1998-1999. (zh)
Volums
CASTELLS, Manuel. [Vol. I: The Rise of the Network Society]. Taipei (Taiwan): Tonsan Publications, 1998.(zh)
CASTELLS, Manuel. [Vol. II: The Power of Identity]. Taipei (Taiwan): Tonsan Publications, 1999.(zh)
CASTELLS, Manuel. [Vol. III: End of Millenium]. Taipei (Taiwan): Tonsan Publications, 1999.(zh)

The Information Age. Economy, Society and Culture

CASTELLS, Manuel. The Information Age. Economy, Society and Culture. Oxford; Malden, MA: Blackwell, 1a edició 1996-1998, 2 edició 2000-2004. (en)
Volums
CASTELLS, Manuel. Vol. III: End of Millenium. Oxford; Malden, MA: Blackwell, 1a ed. 1998, 2a ed. 2000.(en)
CASTELLS, Manuel. Vol. II: The Power of Identity. Oxford; Malden, MA: Blackwell, 1a ed. 1997, 2a ed. 2004.(en)
CASTELLS, Manuel. Vol. I: The Rise of the Network Society. Oxford; Malden, MA: Blackwell, 1a ed. 1996, 2a ed. 2000.(en)

L'ère de l'information (FR)

CASTELLS, Manuel. L'Ère de l'information. Paris: Fayard, 1998-1999. (fr)
Volums
CASTELLS, Manuel. Vol. III: Fin de millénaire. Paris: Fayard, 1999.(fr)
CASTELLS, Manuel. Vol. II: Le pouvoir de l'identité. Paris: Fayard, 1999.(fr)
CASTELLS, Manuel. Vol. I: La société en réseaux. Paris: Fayard, 1998.(fr)