Manuel Castells
Manuel CastellsProducció científica

Mitjans de comunicació


L'invité: Manuel Castells

PAQUOT, Thierry. "L'invité: Manuel Castells". Urbanisme, N. 302, septembre-octobre 1998, pp. 6-12. (fr)

Manuel Castells, professeur de sociologie à Berkeley

L., F. Manuel Castells, professeur de sociologie à Berkeley. Multimédia, 12 juin 1998. (fr)

Pan! Dans la vitrine capitaliste

"Pan! Dans la vitrine capitaliste". L'enterprise en Solo, juillet-août 1998. (fr)

Manuel Castells: retos educativos en la era de la información

MORENO, Montserrat . "Manuel Castells: retos educativos en la era de la información". Cuadernos de Pedagogía, No. 271, julio-agosto 1998, pp. 81-85. (es)

Los españoles deben darse prisa para ser alfabetos en internet

DELCLÒS, Tomàs. 'Los españoles deben darse prisa para ser alfabetos en internet' [Entrevista: Manuel Castells]. El País, 14 mayo 1998. (es)

Entrevista amb Manuel Castells: Internet som nosaltres processats a la velocitat de la llum

GONZÁLEZ, Joan Carles. "Entrevista amb Manuel Castells: Internet som nosaltres processats a la velocitat de la llum". Tecno2000. Revista d'Innovació a l'Empresa, Monogràfic especial, juliol-agost 1998, pp. 12-16. (ca)

Rulers Used to Spy on the People. Now the People Spy on Their Rulers, On Their Sexual Affairs Above All

LLOYD, John. "Interview: Manuel Castells 'Rulers Used to Spy on the People. Now the People Spy on Their Rulers, On Their Sexual Affairs Above All'". New Statesman, 5th June 1998, pp. 13-14. (en)

Manuel Castells en Cochabamba: ofrecerá hoy una conferencia magistral en la UMSS

Manuel Castells en Cochabamba: ofrecerá hoy una conferencia magistral en la UMSS. Los Tiempos, 1998. (es)