Manuel Castells
Manuel CastellsProducció científica

Discursos acadèmics i Conferències magistrals


Conferència destacada

[Conferència destacada]. Duke University, NC, 1999. (en)

Conferència destacada

[Conferència destacada]. University of Hawaii, Hilo, HI, 1999. (en)

Seminari dexperts sobre la societat dinformació a Europa

Seminari d'experts sobre la societat d'informació a Europa [Conferenciant inaugural]. Presidència Portuguesa de la Unió Europea, Sintra, Portugal, 1999. (en)

The Networked Economy in the Global Village

The Networked Economy in the Global Village. Conferenciant en sessió plenària, i moderador de la sessió plenària, The State of the World Forum. San Francisco, CA, octubre 1999. (en)

Conferència destacada

[Conferència destacada]. University of California, Los Angeles, CA, 1999. (en)

Conferència destacada

[Conferència destacada]. University of California, Department of Communication, and Supercomputer Center, San Diego, CA, octubre 1999. (en)

Seminari Internacional sobre Globalització

Seminari Internacional sobre Globalització [Ponent principal]. Institut de l'Economia Mundial (IMEMO), Acadèmia Russa de Ciències, Moscú, Rússia, 1999. (en)

Congrés Internacional sobre Responsible Globality

Congrés Internacional sobre 'Responsible Globality'. Panelista líder en dues sessions: 'Revisiting the Network Society', 'Creative cities'. World Economic Forum, Davos, Suïssa, gener 1999. (en)

Conferència inaugural

Conferència inaugural. Congrés Mundial d'Enginyeria de Software, Limerick, Irlanda, 2000. (en)

Russia at the End of the 20th Century

Russia at the End of the 20th Century [Conferenciant principal]. Stanford University, Stanford, CA, novembre, 1998. (en)