Manuel Castells
Manuel CastellsProducció científica

Discursos acadèmics i Conferències magistrals


Conferencia destacada

[Conferència destacada]. School of Information Science, University of Michigan, Ann Arbor, MI, 2002. (en)

Conferenciant distingit

Conferenciant distingit. Università Bocconi, Milà, Itàlia, maig 2002. (en)

La Dimensió cultural dinternet

La Dimensió cultural d'internet. Intervenció de Manuel Castells a la sessió 1 'Cultura i societat del coneixement: present i perspectives de futur', Institut de Cultura: Debats culturals, FUOC-ICUB, Barcelona, Espanya, 10 abril 2002. (es)

Conferenciat distingit

Conferenciant distingit. European Commission, Directorate of Information Society, Brussel·les, Bèlgica, abril 2002. (en)

Information and Political Change in Latin America The Implications of Castells´Trilogy The Information Age

International Seminar on Globalization, Information and Political Change in Latin America 'The Implications of Castells´Trilogy 'The Information Age. Santa Cruz, Bolívia, març 2002. (en)

Un nuevo medio de comunicación: Internet

Un nuevo medio de comunicación: Internet [Conferència inaugural del curs 2001-2002]. XI Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació: Xarxes i continguts, Girona, Espanya, desembre 2001. (es)

MIT, Department of Urban Studies and Planning

MIT, Department of Urban Studies and Planning [Conferència principa]. Seminar on the occasion of receiving the Kevin Lynch Award, Cambridge, MA, abril 2001. (en)

World Employment Forum

World Employment Forum [Conferenciant principal]. International Labour Office, United Nations, Ginebra, Suïssa, novembre 2001. (en)

Globalización, identidad y política en América Latina al albor del nuevo siglo

Globalización, identidad y política en América Latina al albor del nuevo siglo. Conferència Magistral de Manuel Castells; presentació a càrrec de Juan Manuel Ramírez Saiz. Càtedra Julio Cortázar. Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Mèxic, abril 2001. (es)

[Conferència destacada]

[Conferència destacada]. Humboldt-Universität, Berlín, Alemanya, novembre 2001. (en)